OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. „JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU“

Naziv projekta: “Zelena i digitalna tranzicija poduzeća FORMA PURUS d.o.o.”

Ukupna vrijednost projekta: 797.574,50 €

EU sufinanciranje projekta: 284.175,13 €

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2021. – 01.06.2023. godine

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.11.1.1.01.0729

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj!

Cilj projekta je uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija u svrhu smanjenja negativnih učinaka na zdravlje, klimatskih promjena, povećanja produktivnosti i konkurentnosti razvojem energetski učinkovitih i naprednih poslovnih procesa, uvođenjem inovativnih i digitalnih modela u proizvodni proces poduzeća Forma Purus te posljedično poboljšanom razinom kvalitete klimatski neutralnog i resursno učinkovitog proizvoda omogućiti daljnji razvoj poduzeća, povećati udio na domaćem i međunarodnom tržištu odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca, uz istovremeno očuvanje postojećih te stvaranje novih radnih mjesta.

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA: 24 mjeseca

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Joško Junaković, voditelj projekta
e-mail: forma-purus@forma-purus.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost trgovačkog društva Forma purus d.o.o.