Vizualno označavanje Family centra na Jankomiru

Vizualno označavanje novootvorenog Family centra na Jankomiru – 

izrada i montaža unutarnjih i vanjskih reklama, projekt 5/2021.