Marketinška privola

Informacije prikupljene u ovoj formi koristit će se iskijučivo za slanje informacija u marketinške svrhe.

Molimo potvrdite pristajete li na primanje novosti i poslovnih obavijesti putem elektroničke pošte

FORMA PURUS d.o.o. kao Voditelj i lzvršitelj zbirke osobnih podataka koristiti će ih iskijučivo radi slanja komercijalnih informacija vezanih uz naše proizvode i usluge i nede ih dostavljati trećoj strani.

Važno je znati da u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, besplatno i bez ikakvog objašnjenja možete odustati od dane privole, opozvati svoj pristanak na aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama.

Svoje pravo na pristup, ispravak, zaborav, ograničenje, prigovor i informiranost, možete podnijeti osobno na lokaciji sjedišta društva FORMA PURUS d.o.o., Ledinski put 1, 10000 Zagreb, poštom na adresu, Ledinski put 1, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu forma-purus@forma-purus.hr.