Vizualno smo označili kompletni Z-Centar u Španskom

Osvjetlili smo Z-Centar, XXL formatne reklame po modernom pročelju koje će sada dodatno olakšati vidljivost ovog enormnog centra

Izradili smo i montirali kompletno unutarnje i vanjske reklame. Time je Z-Centar dobio onaj "final touch" kojim sada "svijetli u mraku". Naše reklame velikih i malih formata možete sada primijetiti iz velikih udaljenosti i lakše prepoznati lokaciju za vrhunski shopping. Forma Purus je ovime ponovo dokazala kako je kvalitetno kapacitirana za velike i izazovne projekte koji zahtjevaju znanje i iskustvo u kreiranju i montaži ovakvih zahtjevnih velikoformatnih reklama.
Vizualno označena pročelja Z-Centra

Komentari

Nema postova

Novi komentar
 
 
 
Preko 4000 klijenata
 
koristi naše usluge, stoga obratite nam se i vi s povjerenjem